Debesiukas.lt

„Debesiuko“ privatumo politika„Debesiuko“ sistemoje asmens duomenys saugomi sutartyse, veiklos žurnaluose, verslo valdymo sistemos pašto posistemėje.

Veiklos žurnalai

Saugomi duomenys
Naudotojo IP adresas, sesijos slapukas („nID“), naršyklės parašas, įvykio laikas.
Teisinis pagrindas
Teisėti interesai
Saugojimo terminas
Duomenys saugomi 150 parų.
Saugojimo, naudojimo tikslas
Duomenys naudojami saugumo ir našumo stebėjimo programose siekiant užtikrinti greitą ir stabilų sistemos veikimą.

Sutartys

Saugomi duomenys
Užsakovo Vardas, Pavardė, Pareigos, Atstovaujama įmonė.
Teisinis pagrindas
Sutartis, teisinė prievolė
Saugojimo terminas
Duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir mažiausiai 10 metų po jo.
Saugojimo, naudojimo tikslas
Duomenys naudojami paslaugų teikimo sutartyje ir jos prieduose (rekvizitų skiltyje).
Saugomi sutarties vykdymui, vėliau dėl teisinės prievolės.

„Debesiuko“ pašto posistemė

Saugomi duomenys
Naudotojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, slapyvardis.
Teisinis pagrindas
Sutartis, Teisėti interesai
Saugojimo terminas
Duomenys saugomi iki naudotojo pakeitimo (naudotojas gali keisti duomenis be jokių apribojimų) arba kliento sutarties nutraukimo.
Saugojimo, naudojimo tikslas
Duomenys naudojami (sutarties vykdymui) susisiekti su konkrečiu įmonės darbuotoju „Debesiuko“ sistemos taisymo ar tobulinimo klausimais.