Debesiukas.lt

Dokumentų spausdinimas iš „Debesiuko“Visi dokumentai „Debesiuke“ pateikiami jų turinį su paraštėmis pritaikius spausdinimui A4 dydžio lapuose.

Tinkamam dokumentų spausdinimui naudokite šiuos parametrus:
Angliška grafinė sąsaja:Spausdinimo parametrai

Lietuviška grafinė sąsaja:Spausdinimo parametrai